DMS Winmap thúc đẩy doanh thu kênh Phân phối toàn diện

Nền tảng công nghệ DMS Winmap được nghiên cứu và phát triển theo 3 trụ cột kinh doanh kênh MT/GT (Doanh thu, Công nợ & Điểm bán),

Không đơn thuần Phần mềm Quản lý hay Giám sát Kênh phân phối, Winmap là Giải pháp Công nghệ thúc đẩy động lực bán hàng đội ngũ sale đi thị trường.

DMS Winmap có gì khác biệt?

Phần mềm DMS Winmap được xây dựng vừa vặn, chính xác theo nhu cầu sử dụng của hệ thống quản trị kênh MT/GT

Điểm khác biệt so với phần mềm DMS khác?

Tính năng nổi bật phần mềm Winmap

bao-cao-cong-no

Quản lý công nợ, chi tiết tới từng đầu việc

Thiết lập Hạn mức và Tình trạng công nợ vào từng hoạt động kinh doanh Kênh GT/MT

Quản lý tình trạng Điểm bán tự động

Thiết lập tình trạng, Phân loại Điểm bán theo Doanh thu (Mini-CRM)
chuong-trinh-chiet-khau

Chính sách bán hàng đa dạng, linh hoạt

Chiết khấu đơn hàng, Thưởng Tháng/Quý/Năm

Báo cáo liên tục Realtime

Tổng hợp số liệu chi tiết hoạt động kinh doanh (Doanh thu, Công nợ, Điểm bán)

Tìm kiếm điểm bán bằng AI & BigData

Dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mở rộng điểm bán tiềm năng